679 Katie av Folkestorp

Vinnaren av den digitala utställningen 2020
Född: 20190113Far: Wirruna Justin J13
Födelsevikt: 46 kgMor: 585 Katie av Folkestorp
200D. 318 kg kg 365D. 469 kg FF: Matariki Holy Smoke
Mix 105 Pix 108 Fix 95 Aix 6MF: Global WLL Global Force 7X
Exteriörbedömd sommaren 2021: Kropp 81 Ben 88 Muskler 85 Juver 81 Helhet 85

Kalvat 20221230 Kvigkalv 814, 40kg efter Moeskaer Samson

Semindr: Moeskaer TopGun   Bete: Camaro