679 Katie av Folkestorp

Vinnaren av den digitala utställningen 2020
Född: 20190113Far: Wirruna Justin J13
Födelsevikt: 46 kgMor: 585 Katie av Folkestorp
200D. 318 kg kg 365D. 469 kg FF: Matariki Holy Smoke
Mix 106 Pix 112 Fix 97 Aix 9MF: Global WLL Global Force 7X
Exteriörbedömd sommaren 2021: Kropp 81 Ben 88 Muskler 85 Juver 81 Helhet 85

Kalvat 20210206 kvigkalv efter Habil, 760 Katie 40kg

Tjurval: Semindr. Days Horizon, Bete Camaro