679 Katie av Folkestorp

Vinnaren av den digitala utställningen 2020
Född: 20190113 Hornstatus: PPFar: Wirruna Justin J13
Födelsevikt: 46 kgMor: 585 Katie av Folkestorp
200D. 318 kg kg 365D. 469 kg FF: Matariki Holy Smoke
Mix 100 Pix 118 Fix 96 Aix 7MF: Global WLL Global Force 7X
Exteriörbedömd sommaren 2021: Kropp 81 Ben 88 Muskler 85 Juver 81 Helhet 85

Kalvat 20240106 tjurkalv 847 Levis efter Topgun, 52 kg

Semin: Thore PP