681 Margareth av Folkestorp

Född: 20190125 Hornstatus: PPFar: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 41 kgMor: 598 Margareth av Folkestorp
200D. 287 kg 365D. 448 kgFF: Haroldsons Title Shot ET 45Y
Mix 99 Pix 113 Fix 102 Aix 8 MF: 366 Bårarps Maharajah

Kalvat 20221222 Kvigkalv 812, 45kg efter VB Titus av Källmossen

Semindr: Moeskaer Samson  Bete: Camaro