681 Margareth av Folkestorp

Född: 20190125 Hornstatus: PPFar: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 41 kgMor: 598 Margareth av Folkestorp
200D. 287 kg 365D. 448 kgFF: Haroldsons Title Shot ET 45Y
Mix 102 Pix 116 Fix 102 Aix 12MF: 366 Bårarps Maharajah

Kalvat 20240203 kvigkalv 860 efter Samson, 44 kg

Semin: Robert Redford