734 Hugo av Folkestorp

Född: 20200204 Far: 6345 Origo Camaro T 100
Födelsevikt: 37 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 319 kg  365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 105  Pix 112  Fix 115  Aix 15 MF: 434 Bårarp Hamra Picasso ET