734 Hugo av Folkestorp

Född: 20200204 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 37 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 319 kg  365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 104  Pix 114  Fix 115  Aix 15 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

SÅLD! till Miranda och Einar Lysell, Bårarp Hereford