735 Hazel av Folkestorp

Född: 20200208 Far: 6345 Origo Camaro T 100
Födelsevikt: 40 kg Mor: 652 Margareth av Folkestorp
200D. 266 kg  365D.  FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 100  Pix 106  Fix 108  Aix 7 MF: 583 Donatello av Folkestorp