762 Margareth av Folkestorp

Född: 20210210    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 41 kg Mor: 565 Margareth av Folkestorp
200D. 300 kg   365D. 456 kg FF: 418 Bårarps Pesto
Mix 100  Pix 112  Fix 98  Aix 5 MF: 366 Bårarps Maharajah

Kalvat 20240229 tjurkalv 867 Lorimer efter Habil, 45 kg

Semin: