762 Margareth av Folkestorp

Född: 20210210    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 41 kg Mor: 565 Margareth av Folkestorp
200D. 300 kg   365D. 456 kg FF: 418 Bårarps Pesto
Mix 94  Pix 111  Fix 102  Aix 4 MF: 366 Bårarps Maharajah

Dräktig med Jesse!