763 Silvia av Folkestorp

Född: 20210213 Far: Habil av Knivinge T101
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D.    365D.   FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix  Pix  Fix  Aix MF: Golden Oak Fusion 3S