763 Silvia av Folkestorp

Född: 20210213    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 280 kg    365D. 415 kg FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 101  Pix 102  Fix 101  Aix 2 MF: Golden Oak Fusion 3S

Dräktig med Jesse!