763 Silvia av Folkestorp

Född: 20210213    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 280 kg    365D. 415 kg FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 110   Pix 107  Fix 99   Aix 9 MF: Golden Oak Fusion 3S

Kalvat 20240216 kvigkalv 864 efter Camaro, 46 kg