763 Silvia av Folkestorp

Född: 20210213    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 280 kg    365D. 415 kg FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 100  Pix 102  Fix 102  Aix 2 MF: Golden Oak Fusion 3S

Kalvat 20230313 tjurkalv 836 KROOS, 39kg efter Jesse

Bete: Camaro