771 Informer av Folkestorp

Född: 20210313 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 618 Goldilocks av Folkestorp
200D. 325 kg   365D.  FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 104 Pix 107  Fix 108   Aix 10 MF: Galtås Masterpice T100

Homozygot polled A