772 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20210320    Hornstatus: Pp Far: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 41 kg Mor: 1932 Goldilocks av Ingemanst.
200D. 305 kg   365D. 467 kg FF: Haroldsons Title Shot
Mix 100  Pix 116  Fix 105   Aix 11 MF: 8350 Ord av Ingemanstorp

Kalvat 20230204 Kvigkalv 825, 38kg efter Jesse

SLAKT!