779 Silvia av Folkestorp

Född: 20211213  Tvilling! Far: Days Horizon MO28
Födelsevikt: 35 kg korr. 41 kg Mor: 620 Silvia av Folkestorp  
200D. 250 kg       365D.   FF: Days Wizard J204
Mix 99  Pix 103  Fix 106  Aix 4 MF: 8013 Galtås Masterpice T100

SLAKT!