780 Fortunate av Folkestorp

Född: 20211219 Far: WLB Global Force 7X
Födelsevikt: 40 kg Mor: 626 Fortuna av Folkestorp
200D. 329 kg     365D.  FF: WLB Global 72M 50S
Mix 109   Pix 117   Fix 103   Aix 17 MF: 566 Cassius av Folkestorp T117