807 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20220306    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 345 kg            365D. 479 kg FF: 418 Bårarp Pontiac
Mix 102  Pix 115   Fix 114  Aix 14 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Semindr: Moeskaer Samson   Bete: Habil