808 Josh av Folkestorp

Född: 20220308 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 41 kg Mor: 618 Goldilocks av Folkestorp
200D.    365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix  Pix  Fix  Aix MF: 8013  Galtås Masterpice T100