808 Josh av Folkestorp

Född: 20220308 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 41 kg Mor: 618 Goldilocks av Folkestorp
200D. 313 kg      365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 98  Pix 105  Fix 111  Aix 6 MF: 8013  Galtås Masterpice T100

Tingad!

Hornstatus PP