834 Kruse av Folkestorp

Född: 20230306 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 618 Goldilocks av Folkestorp
200D. 301 kg    365D.    FF: 418 Bårarp Pontiac
Mix 96   Pix 103   Fix 103   Aix 1 MF: Galtås Masterpice T100