836 Kroos av Folkestorp

Född: 20230313   Hornstatus: PP Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 39 kg Mor: 763 Silvia av Folkestorp 
200D. 284 kg  365D.    FF: Johan av Ingemanstorp
Mix 112  Pix 110   Fix 98   Aix 10 MF: Habil av Knivinge T101 P103

SLAKT!