807 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20220306    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 345 kg            365D. 479 kg FF: 418 Bårarp Pontiac
Mix 111  Pix 116   Fix 109  Aix 20 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20240124 tjurkalv 856 Leroy efter Samson, 36 kg

Semin: Moeskaer Monarch

804 Katie av Folkestorp

Född: 20220227     Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 330 kg             365D. 478 kg  FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 105  Pix 113   Fix 106  Aix 13 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat: 20240112 kvigkalv 850 efter Samson, 37 kg

Semin: Crossfire

787 Margareth av Folkestorp

Född: 20220118     Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 46 kg Mor: 681 Margareth av Folkestorp
200D. 335 kg           365D. 511 kg  FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 103  Pix 120  Fix 94  Aix 10 MF. 583 Donatello av Folkestorp

Kalvat 20240204 tjurkalv 861 Luke efter Jesse, 43 kg

Semin:

782 Silvia av Folkestorp

Född: 20211226     Hornstatus: PP Far: Moeskaer Samson 1480
Födelsevikt: 43 kg              Fri: MD Mor: 692 Silvia av Folkestorp
200D. 291 kg             365D. 466 kg FF: NJW Hometown 10Y
Mix 106   Pix 110   Fix 97   Aix 8 MF: 5342 Hamras Frodo ET

Kalvat 20240108 tjurkalv 848 Lee efter Robert Redford, 37 kg

Semin: Crossfire

780 Fortunate av Folkestorp

Född: 20211219    Hornstatus: PP Far: WLB Global Force 7X
Födelsevikt: 40 kg                Mor: 626 Fortuna av Folkestorp
200D. 329 kg             365D. 505 kg FF: WLB Global 72M 50S
Mix 110  Pix 111   Fix 91  Aix  8 MF: 566 Cassius av Folkestorp T117

Kalvat 20240126 kvigkalv 857 efter Samson, 40 kg

Semin: Thore PP